• pou 7 i aim pa mn blog la coné kwé Dgag en clikan su lo croi rouz tte en o a droit ok???pck a- mi aim pa kan i vi1 si mn blog pou foute n1portekwé